Lâm Đồng: Chỉ đạo "nóng" điều tra hàng trăm cây thông bị chặt phá

Hơn 160 cây thông ba lá có đường kính 15-45 cm tại tiểu khu 274 xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị lâm tặc đốn hạ.