Bộ Công Thương yêu cầu giải trình việc phải nhập iPhone 14 kèm các sản phẩm khác

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) yêu cầu các nhà bán lẻ của Apple tại Việt Nam giải trình việc phải nhập iPhone 14 Series kèm sản phẩm khác.