Nhật Bản tài trợ cho công ty Mỹ sản xuất chip

Cả Nhật Bản và Mỹ đều có mục tiêu chung là giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc.