Lấy tiền và đất ở đâu để làm 1 triệu căn nhà ở xã hội?

Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra trước kế hoạch xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội của TPHCM.