Siết quy định để giữ chân doanh nghiệp không bỏ cọc đấu giá đất

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, phải quy định điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá bằng việc đặt cọc tiền là bao nhiêu để giữ chân được, nếu bỏ cọc thì bị phạt.