Giáo viên Fulbright hỗ trợ các cơ sở giáo dục

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa thông báo về chương trình giáo viên xuất sắc ngắn hạn Fulbright năm 2022-2023.