Lo lắng cho sinh viên, nhiều trường đại học dạy trực tuyến trước và sau Tết Nguyên đán

Một điểm rất mới trong kế hoạch dạy học dịp cận Tết Nguyên đán năm 2023 của nhiều trường là bố trí cho sinh viên được học tập theo hình thức trực tuyến.