Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng “Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2022”

Công ty Herbalife Việt Nam vừa được trao giải thưởng uy tín “Sản Phẩm Vàng Vì Sức Khỏe Cộng Đồng năm 2022”, được bình chọn từ hàng trăm sản phẩm tham gia xét giải từ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.