Sốt xuất huyết tăng mạnh, nguy cơ bùng phát cao ở Tp.HCM

Tp.HCM đang là một điểm nóng sốt xuất huyết của khu vực phía Nam.