Điểm tên loạt dự án chưa sử dụng đất do chậm tiến độ đầu tư tại thành phố Đà Lạt

28/11/2022 20:32

UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.