Hải Phòng khởi công xây dựng tuyến đê biển hơn 2.200 tỷ đồng

17/11/2022 21:01

Chiều 17/11, UBND thành phố Hải Phòng đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với tổng chiều dài hơn 12,7km và mức đầu tư 2.284 tỷ đồng.

Chiều 17/11, UBND thành phố Hải Phòng đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với tổng chiều dài hơn 12,7km và mức đầu tư 2.284 tỷ đồng.