Hơn 40 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023

19/08/2022 12:06

Hơn 40 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 ảnh 1
Hơn 40 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 ảnh 2
Hơn 40 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 ảnh 3

TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI