Kinh Bắc bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu làm tài sản cho lô trái phiếu 1.000 tỷ

28/11/2022 21:00

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa có công bố thông tin về việc người sở hữu trái phiếu của KBC đã thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho trái phiếu KBCH2123002 của KBC.

Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa có công bố thông tin về việc người sở hữu trái phiếu của KBC đã thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho trái phiếu KBCH2123002 của KBC.