Lan toả những đổi mới của Quốc hội đến với HĐND các cấp ​

24/06/2022 21:57

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã làm việc trực tiếp, trao đổi rất kỹ lưỡng về nội dung; đổi mới cách thức viết nghị quyết giám sát, nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội...

Ngày 23-6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp của lãnh đạo Quốc hội với Văn phòng Quốc hội về tiến độ xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự thảo nghị quyết do Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu, xây dựng.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, thời gian qua, 2 đề án và 3 dự thảo nghị quyết đã được Văn phòng Quốc hội tập trung xây dựng. Đó là đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kỳ họp Quốc hội”; đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội”; dự thảo nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); dự thảo nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sửa đổi; dự thảo nghị quyết giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội.

Lan toả những đổi mới của Quốc hội đến với HĐND các cấp  ​ ảnh 1 Quang cảnh phiên họp 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã cho ý kiến cụ thể về quan điểm, mục tiêu, phạm vi, tiến độ và nội dung của từng đề án, dự thảo nghị quyết, đặc biệt là những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, những đổi mới nổi bật của nhiệm kỳ khoá XV cần được khẳng định và thể hiện rõ, như sự chuẩn bị từ sớm, từ xa các nội dung trình UBTVQH và Quốc hội; đề cao vai trò của Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách và ủy ban chủ trì thẩm tra. Chủ tịch Quốc hội trực tiếp họp, làm việc nhiều lần, qua nhiều vòng chuẩn bị, chỉ đạo sát sao, kỹ lưỡng; đổi mới cách thức xin ý kiến Bộ Chính trị; phối hợp hết sức chặt chẽ giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự đảng Chính phủ, giữa UBTVQH và Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội và cơ quan của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã làm việc trực tiếp, trao đổi rất kỹ lưỡng về nội dung; đổi mới cách thức viết nghị quyết giám sát, nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội...

Hoạt động của UBTVQH cũng có rất nhiều đổi mới. Lần đầu tiên UBTVQH đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động của HĐND; mời đại diện HĐND các địa phương tham dự các phiên họp chuyên đề, phiên họp giám sát tối cao của Quốc hội... Điều này không chỉ gắn kết hoạt động của Quốc hội và HĐND, lan toả những đổi mới của Quốc hội đến với HĐND các cấp mà còn thể hiện sự ghi nhận, khẳng định vị thế, vai trò của HĐND. Trong công tác dân nguyện của Quốc hội, một đổi mới quan trọng là việc xem xét báo cáo dân nguyện tại phiên họp hàng tháng của UBTVQH...

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Quốc hội tích cực, khẩn trương, tập trung hoàn thiện các dự thảo đề án và nghị quyết trong quý 3-2022, cao điểm là tháng 7 và tháng 8, trình UBTVQH, Quốc hội xem xét quyết định theo đúng thẩm quyền.

ANH PHƯƠNG