Quảng Nam: Khẩn trương đấu giá 31 dự án khai thác khoáng sản

24/11/2022 14:02

Các đơn vị phải hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trúng thầu thi công công trình lập hồ sơ, thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định.

Ngày 24/11, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có yêu cầu về việc đấu giá các dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường…

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình tại các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh.

Ông Quang yêu cầu UBND các địa phương này có trách nhiệm khẩn trương thực hiện hồ sơ, thủ tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc địa bàn mình quản lý theo ủy quyền của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành để lựa chọn các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện, sớm đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ quy hoạch được duyệt và chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương này rà soát, xem xét các điểm mỏ phù hợp, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND tỉnh trước khi tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản kịp thời phục vụ nhu cầu vật liệu san lấp cho địa phương và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát các điểm mỏ khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình trên địa bàn đã được phê duyệt quy hoạch trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động khảo sát, xác định cụ thể vị trí tọa độ, diện tích, sơ bộ trữ lượng các điểm mỏ khoáng sản mới để lập thủ tục đề xuất điều chỉnh hoặc loại bỏ các điểm mỏ khoáng sản không còn phù hợp và bổ sung các điểm mỏ khoáng sản mới vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2030; gửi Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, liên quan kiểm tra tham mưu UBND tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Môi trường - Quảng Nam: Khẩn trương đấu giá 31 dự án khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình tại các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh.

Ngoài ra, UBND các địa phương xem xét, tạo điều kiện cho các đơn vị trúng thầu thi công xây dựng các công trình, dự án có nhu cầu vật liệu xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh được tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được phê duyệt và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định để sớm tổ chức thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản để lựa chọn đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện và theo dõi.

Ngoài ra, đơn vị này cần chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục thăm dò, khai thác khoảng sản, tạo điều kiện cho các đơn vị sớm tổ chức khai thác, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình.

Đối với các khu vực khoáng sản đất san lấp, vật liệu xây dựng thông thường được quy hoạch khai thác để cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà trong hồ sơ dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt có chỉ rõ nguồn cung cấp nguyên, vật liệu và nhà thầu trúng thầu thi công đề nghị cho phép lập thủ tục khai thác khoáng sản phục vụ xây dựng công trình.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trúng thầu thi công công trình lập hồ sơ, thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2020 để phục vụ các công trình thi công trên địa bàn.