Sau bị phạt nặng, CIENCO 8 phải nộp gần 140 triệu đồng

23/11/2022 16:42

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, CIENCO 8 bóc tầng phủ, đá bán phong hoá và khai thác khối lượng đá tại khu vực ngoài phạm vi cấp phép 0,6ha.

Ngày 23/11, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định buộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 – CTCP (CIENCO 8) thực hiện khắc phục hậu quả do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Theo đó, CIENCO 8 bị buộc cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác (0,6ha) vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Ngoài ra, doanh nghiệp này phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp trong lĩnh vực khoáng sản do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm đã gây ra gần 140 triệu đồng. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Nếu quá thời hạn mà CIENCO 8 không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo Tờ trình đề nghị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi cấp phép của CIENCO 8, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam ký, doanh nghiệp này được UBND tỉnh cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá Hưng Long xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành năm 2016, tổng diện tích khu vực khai thác là 35ha, thời hạn khai thác đến ngày 31/5/2027.

Ngày 18/10, Đoàn Kiểm tra của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra và lập Biên bản vi phạm hành đối với CIENCO 8 về hành vi khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác khoảng 0,6ha.

Môi trường - Sau bị phạt nặng, CIENCO 8 phải nộp gần 140 triệu đồng

CIENCO 8 có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản tại tỉnh Quảng Nam. 

Qua xem xét báo cáo giải trình của CIENCO 8, bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản lập từ năm 2019 đến nay, thể hiện doanh nghiệp thực hiện và chấm dứt việc bóc tầng phủ, đá bán phong hoá và khai thác khối lượng đá tại khu vực ngoài phạm vi cấp phép 0,6ha trong năm 2019.

Căn cứ theo quy định, hành vi vi phạm của CIENCO 8 đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và thuộc trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Tại buổi kiểm tra thực tế và đối chiếu Bản đồ địa hình hiện trạng diện tích khai thác ngoài giấy phép do CIENCO 8 lập diện tích thực tế doanh nghiệp đã khai thác khoáng sản là 4.290m2/6.000m2 (0,6ha), phần diện tích còn lại khoảng 1.710m2/6.000m2 (0,6ha).

CIENCO 8 chỉ thực hiện việc san gạt lớp tầng phủ, chưa thực hiện khai thác khoáng sản.

Trên cơ sở báo cáo của CIENCO 8, tổng khối lượng đất, đá các loại đơn vị đã khai thác ngoài phạm vi cấp phép 4.290m2 là 76.390m3.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành và đại diện CIENCO 8 sử dụng thước cuộn thép để đo đạc bề dày lớp đất tầng phủ và lớp đá bán phong hóa để làm cơ sở xác định cụ thể khối lượng đá (sau nổ mìn) đơn vị đã khai thác.

Do vụ việc vi phạm hành chính của Tổng Công ty đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Do đó, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu vụ việc vi phạm và kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi cấp phép của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 – CTCP theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Trước đó, vào đầu tháng 11, ông Trần Văn Tân đã ký quyết định 2980/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với CIENCO 8 số tiền 350 triệu đồng.

Theo đó, CIENCO 8 không lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Điều này vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.