Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án Dream Town
  • Kết luận thanh tra cho biết, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mỗ (COMA 6) và một số cơ quan đã có những sai phạm.

    Cụ thể, về năng lực chủ đầu tư, báo cáo tài chính năm 2008 (chưa được kiểm toán), nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty COMA 6 đến ngày 31-12-2008 là hơn 24 tỷ đồng, không bảo đảm 20% tổng mức đầu tư của dự án (tổng mức đầu tư là 282 tỷ đồng). Ngoài ra, thời điểm chủ đầu tư gửi thông báo khởi công và triển khai thi công xây dựng công trình thì Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị đều chưa được phê duyệt...

    Thanh tra thành phố kiến nghị UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai phạm đã nêu, khắc phục ngay các sai phạm tại kết luận thanh tra; khẩn trương khắc phục số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất là gần 31,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

     Hà Phong/ HNMO

    • Tags: