200 ngày thi đua với nhiều hoạt động thiết thực
 • Trong đợt thi đua này, các cấp công đoàn TP thực hiện 7 nội dung trọng tâm. Trong đó, gắn với chủ đề năm của TPHCM “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, các cấp công đoàn TP sẽ tập trung đối thoại văn hóa và các hoạt động văn hóa thường niên năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; tập trung thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; triển khai hướng dẫn xây nhà cho công nhân và người lao động thuê nhà theo mô hình mới; vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia đẩy mạnh triển khai dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), số 2 (Bến Thành - Tham Lương); triển khai quyết liệt Đề án “Xây dựng TPHCM đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia có hiệu quả dự án giải quyết ngập do triều cường.

  Trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19, trong đợt thi đua, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp giảm lao động, ngừng việc do ảnh hưởng dịch bệnh; kịp thời chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền phòng chống, ứng phó dịch bệnh...

  Quận ủy quận 10 (TPHCM) tổ chức đợt thi đua kéo dài 200 ngày (từ ngày 8-3 đến ngày 23-9) chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đợt thi đua, các cơ sở Đảng, nhất là Đảng ủy 15 phường tham gia các công trình cấp thành phố, các công trình tiêu biểu của quận và địa phương để huy động sức mạnh của hệ thống chính trị quận và cơ sở tham gia.

  Theo Sài Gòn Giải Phóng

  Nguồn:https://www.sggp.org.vn/200-ngay-thi-dua-voi-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-650643.html

  • Tags: