Toàn cảnh “mớ hỗn độn” của ngành bất động sản Trung Quốc

24/11/2022 20:19

Ngành bất động sản có ý nghĩa rất lớn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhiều nhá phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu trong hơn một năm qua, ngành này đang có dấu hiệu suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Ngành bất động sản có ý nghĩa rất lớn đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi nhiều nhá phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu trong hơn một năm qua, ngành này đang có dấu hiệu suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.