Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Bác tổng kết 15 năm hoạt động

25/06/2022 21:50

(Chinhphu.vn) – Qua 15 hoạt động, Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt chức năng kênh thông tin chính thức của Ban Quản lý Lăng, chủ động phản ánh toàn diện các hoạt động của đơn vị, tích cực tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 20/6, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng (2007-2022).

Trải qua 15 năm hoạt động, Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đoàn 969 và lãnh đạo Ban, phát huy tốt vai trò phản ánh kịp thời, trung thực, toàn diện các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Khu K9 và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng.

Tranng tin đã cung cấp thông tin tư liệu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; bảo đảm tính an toàn tuyệt đối các thông tin đăng tải và hệ thống quản trị; giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng và Ban Biên tập, chất lượng tin bài đăng trên Trang tin điện tử ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Tính đến tháng 5/2022, Trang tin điện tử đã đăng tải 11.265 tin, bài, 158 video clip phản ánh về hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng; gần 80 triệu lượt người truy cập khai thác thông tin (tăng thêm gần 50 triệu lượt người truy cập so gần 30 triệu lượt người truy cập tại thời điểm tổng kết 10 năm hoạt động của Trang tin điện tử).

Đồng thời, tiếp nhận và định kỳ bổ sung các thông tin đăng tải trên hệ thống ki-ốt điện tử khu vực Lăng và Khu K9. Triển khai nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng các nội dung tuyên truyền, chuyên trang thông tin mới nhằm đa dạng hóa hình thức tiếp cận cho người đọc. Trong đó có các nội dung lớn như xây dựng trang media trực tuyến; chuyên trang phổ biến giáo dục pháp luật; hệ thống hóa kho tư liệu ảnh… Qua đó, tích cực phát huy vai trò cầu nối đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của đồng bào và khách quốc tế.

Việc sưu tầm tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặc biệt quan tâm nhằm củng cố hệ thống tư liệu toàn diện, chân thực, chính xác về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Người phục vụ nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc. Hình thức, cách tiếp cận đối với các tin, bài viết, bài sưu tầm đã có nhiều đổi mới, chú trọng việc xây dựng các video clip, bổ sung tư liệu ảnh của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao tính phong phú, hấp dẫn và hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

Phát huy kết quả hoạt động của Trang tin trong 15 năm qua, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định phương hướng chung trong thời gian tới là: tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, tăng tính thời sự, cập nhật về các tin lễ viếng, sinh hoạt chính trị tại khu vực Lăng Bác, Khu K9; đa dạng cách thức thể hiện, góp phần quan trọng vào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Từ phương hướng chung, mục tiêu được Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá để khách quốc tế nhận thức đúng đắn về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Người.

Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ để nâng cao các chất lượng nội dung, giao diện, tăng tính tương tác, đa dạng hình thức trên Trang tin điện tử đáp ứng hiệu quả công tác tuyên truyền. Xây dựng lực lượng cộng tác viên chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng viết tốt, bảo đảm chất lượng tin, bài cho Trang tin điện tử.

Nguyễn Hoàng